Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Thay màn hình Samsung Galaxy S9 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Samsung Galaxy S9

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (Đặt trước)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Samsung Galaxy S8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Samsung Galaxy S8

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (Đặt trước)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Samsung Galaxy Note 9 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 9

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (Đặt trước)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đối mới)

Thay màn hình Samsung Galaxy Note 8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 8

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (Đặt trước)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Samsung Galaxy A7 2018 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 2018

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ (Có thể đặt linh kiện)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đối mới)

Thay màn hình Samsung Galaxy A6 2018 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Samsung Galaxy A6 2018

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ (Có thể đặt linh kiện)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đối mới)

Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Pro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Pro

Giá: 1.100.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đối mới)

Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Plus

Giá: 1.100.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đối mới)

Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Prime tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Prime

Giá: 820.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đối mới)

Thay màn hình Samsung Galaxy Note 5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 5

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (Đặt trước)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đối mới)

Thay màn hình Samsung Galaxy Note 4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 4

Giá: 1.350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (Đặt trước)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đối mới)