Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Ép kính Oppo F9 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Oppo F9

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Ép kính Oppo F7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Oppo F7

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Ép kính Oppo F5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Oppo F5

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Oppo F3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Oppo F3

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Oppo A83 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Oppo A83

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Ép cảm ứng Oppo A71 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép cảm ứng Oppo A71

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Oppo A3s tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Oppo A3s

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Ép màn hình cảm ứng Oppo F1s tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép màn hình cảm ứng Oppo F1s

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng

Ép cảm ứng màn hình điện thoại Oppo Find 7A - X9006 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép cảm ứng màn hình điện thoại Oppo Find 7A - X9006

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)