Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Ép kính Samsung Galaxy Note 9 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy Note 9

Giá: 1.300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy Note 8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy Note 8

Giá: 1.200.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy S9 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy S9 Plus

Giá: 1.400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy S8 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy S8 Plus

Giá: 1.150.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy J4 2018 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy J4 2018

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy A7 2018 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy A7 2018

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy A7 2016 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy A7 2016

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy A5 2016 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy A5 2016

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy A3 2016 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy A3 2016

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy J7 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy J7 Plus

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy J7 Prime tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy J7 Prime

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy J5 Prime tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy J5 Prime

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy A8 Plus 2017 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy A8 Plus 2017

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy A8 2016 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy A8 2016

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính Samsung Galaxy A8 2015 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy A8 2015

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính màn hình Samsung S6 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình Samsung S6

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính Samsung Galaxy Note 5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính Samsung Galaxy Note 5

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4-6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

12Sau