Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Sửa lỗi iPhone X hư chân sạc, không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone X hư chân sạc, không sạc pin được

Giá: 800.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 3 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay Pin iPhone Xs Max tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay Pin iPhone Xs Max

Giá: 1.000.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay Pin iPhone Xs tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay Pin iPhone Xs

Giá: 900.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa iPhone 7/7 Plus hư ic audio tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa iPhone 7/7 Plus hư ic audio

Giá: 600.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay kính lưng iPhone 11 Pro Max tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay kính lưng iPhone 11 Pro Max

Giá: 850.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay kính lưng iPhone 11 Pro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay kính lưng iPhone 11 Pro

Giá: 750.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay kính lưng iPhone 11 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay kính lưng iPhone 11

Giá: 700.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay kính lưng iPhone Xs Max tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay kính lưng iPhone Xs Max

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay kính lưng iPhone X - iPhone Xs tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay kính lưng iPhone X - iPhone Xs

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay kính lưng iPhone 8 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay kính lưng iPhone 8 Plus

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay kính lưng iPhone 8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay kính lưng iPhone 8

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay vỏ iPhone 11 Pro Max tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay vỏ iPhone 11 Pro Max

Giá: 2.400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay vỏ iPhone 11 Pro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay vỏ iPhone 11 Pro

Giá: 2.000.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay vỏ iPhone 11 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay vỏ iPhone 11

Giá: 1.700.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay vỏ iPhone Xs Max tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay vỏ iPhone Xs Max

Giá: 1.600.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay vỏ iPhone Xs tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay vỏ iPhone Xs

Giá: 1.550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay vỏ iPhone X tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay vỏ iPhone X

Giá: 1.350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay vỏ iPhone 8 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay vỏ iPhone 8 Plus

Giá: 900.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay màn hình iPhone Xs Max (Oled) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone Xs Max (Oled)

Giá: 4.200.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình iPhone Xs (Oled) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone Xs (Oled)

Giá: 2.700.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)