Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Sửa iPhone 7/7 Plus yếu sóng, mất sóng wifi tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa iPhone 7/7 Plus yếu sóng, mất sóng wifi

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 3 ngày

Thời gian bảo hành: 1 - 3 tháng

Sửa lỗi iPhone 7/7 Plus sóng yếu, mất sóng điện thoại tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 7/7 Plus sóng yếu, mất sóng điện thoại

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 3 ngày

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Sửa lỗi iPhone không lên nguồn tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone không lên nguồn

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 3 ngày

Thời gian bảo hành: 1 - 3 tháng

Sửa lỗi iPhone 8 Plus hư chân sạc, không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 8 Plus hư chân sạc, không sạc pin được

Giá: 600.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPhone 8 hư chân sạc, không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 8 hư chân sạc, không sạc pin được

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Nâng cấp phần mềm iPhone tại Vũng Tàu, Long Sơn
Nâng cấp phần mềm iPhone

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay màn hình iPhone X tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone X

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay camera iPhone 8, 8 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay camera iPhone 8, 8 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPhone 7 Plus hư chân sạc, không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 7 Plus hư chân sạc, không sạc pin được

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Sửa lỗi iPhone 7 hư chân sạc, không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 7 hư chân sạc, không sạc pin được

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Thay màn hình iPhone 8 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone 8 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 45 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình iPhone 8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone 8

Giá: 1.100.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay camera iPhone 7 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay camera iPhone 7 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đổi mới)

Sửa lỗi iPhone 6s Plus rung camera tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 6s Plus rung camera

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 45 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Thay Pin iPhone 8 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay Pin iPhone 8 Plus

Giá: 700.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Mở khóa iCloud, không bung máy trên iPhone Xs/Xs Max tại Vũng Tàu, Long Sơn
Mở khóa iCloud, không bung máy trên iPhone Xs/Xs Max

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi iPhone 7 Plus hư loa trong (loa đàm thoại) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 7 Plus hư loa trong (loa đàm thoại)

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Sửa lỗi iPhone 7 hư loa trong (loa đàm thoại) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 7 hư loa trong (loa đàm thoại)

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Sửa lỗi iPhone 6s Plus hư loa trong (loa đàm thoại) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 6s Plus hư loa trong (loa đàm thoại)

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình iPhone 7 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone 7 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 45 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)