Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Thay màn hình Oppo Nero tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo Nero

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (Đặt trước)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo Nero Z tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo Nero Z

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (Đặt trước)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo F11 Pro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo F11 Pro

Giá: 900.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ (Có thể đặt linh kiện)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo F11 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo F11

Giá: 800.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ (Có thể đặt linh kiện)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Xóa mật khẩu màn hình, tài khoản Google cho Oppo R9 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa mật khẩu màn hình, tài khoản Google cho Oppo R9

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay pin Oppo F7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Oppo F7

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Oppo F5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Oppo F5

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Oppo F3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Oppo F3

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Oppo F1s tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Oppo F1s

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Oppo R7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Oppo R7

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo F9 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo F9

Giá: 820.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo F7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo F7

Giá: 750.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo F5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo F5

Giá: 700.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo F3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo F3

Giá: 750.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo R11 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo R11

Giá: 900.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ (Có thể đặt linh kiện)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo A83 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo A83

Giá: 750.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo A79 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo A79

Giá: 1.100.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo A3s tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo A3s

Giá: 750.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo A3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo A3

Giá: 900.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Oppo Mirror 5 (A51W) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Oppo Mirror 5 (A51W)

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đối mới)