Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Thay màn hình full Oppo A92s 2020 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình full Oppo A92s 2020

Giá: 1.050.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ (Có thể đặt linh kiện)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình full Oppo A92 2020 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình full Oppo A92 2020

Giá: 950.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình full Oppo A72 2020 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình full Oppo A72 2020

Giá: 950.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ (Có thể đặt linh kiện)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo A55, A55 5G tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo A55, A55 5G

Giá: 1.050.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ (Có thể đặt linh kiện)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo A53 2020 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo A53 2020

Giá: 1.100.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ (Có thể đặt linh kiện)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo A52 2020 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo A52 2020

Giá: 950.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo A33 2020 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo A33 2020

Giá: 1.100.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo A32 2020 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo A32 2020

Giá: 1.100.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ (Có thể đặt linh kiện)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo A8 2019 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo A8 2019

Giá: 900.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Oppo Reno 2 (BLP717) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Oppo Reno 2 (BLP717)

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Oppo Reno 1 (BLP701) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Oppo Reno 1 (BLP701)

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Oppo F11 (BLP707) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Oppo F11 (BLP707)

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Oppo A3s / Oppo A5 (BLP637) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Oppo A3s / Oppo A5 (BLP637)

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Oppo F9 / R17 / Realme 2 Pro (BLP681) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Oppo F9 / R17 / Realme 2 Pro (BLP681)

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo Nero tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo Nero

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (Đặt trước)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo Nero Z tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo Nero Z

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (Đặt trước)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo F11 Pro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo F11 Pro

Giá: 900.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo F11 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo F11

Giá: 800.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ (Có thể đặt linh kiện)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Xóa mật khẩu màn hình, tài khoản Google cho Oppo R9 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa mật khẩu màn hình, tài khoản Google cho Oppo R9

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay pin Oppo F7 / Oppo A3 (BLP661) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Oppo F7 / Oppo A3 (BLP661)

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)