Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Thay màn hình Oppo Nero tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo Nero

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (Đặt trước)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo Nero Z tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo Nero Z

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (Đặt trước)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo F11 Pro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo F11 Pro

Giá: 900.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ (Có thể đặt linh kiện)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo F11 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo F11

Giá: 800.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ (Có thể đặt linh kiện)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo F9 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo F9

Giá: 820.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo F7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo F7

Giá: 750.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo F5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo F5

Giá: 800.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo F3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo F3

Giá: 750.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo R11 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo R11

Giá: 900.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ (Có thể đặt linh kiện)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo A83 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo A83

Giá: 750.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo A79 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo A79

Giá: 1.100.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo A3s tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo A3s

Giá: 750.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Oppo A3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Oppo A3

Giá: 900.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)