Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Mi 5 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Mi 5 Plus

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Redmi Note 3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Redmi Note 3

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Mi 4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Mi 4

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Redmi Note 4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Redmi Note 4

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Redmi Note 4x tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Redmi Note 4x

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Redmi Note 5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép cảm ứng màn hình Xiaomi Redmi Note 5

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)