Sửa chữa:0901.260.260
Bảo hành:0382.000.080
Địa chỉ:438 Trương Công Định
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 2018
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 2018

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình Samsung Galaxy A6 2018
Thay màn hình Samsung Galaxy A6 2018

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Pro
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Pro

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Plus
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Prime
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Prime

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình Samsung Galaxy Note 5
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 5

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đối mới)

Sửa lỗi Samsung Galaxy S9/S9 Plus không sạc pin được
Sửa lỗi Samsung Galaxy S9/S9 Plus không sạc pin được

Giá: 650.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Sửa lỗi Samsung Galaxy Note 5 không sạc pin được
Sửa lỗi Samsung Galaxy Note 5 không sạc pin được

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Sửa lỗi Samsung Galaxy Note 4 không sạc pin được
Sửa lỗi Samsung Galaxy Note 4 không sạc pin được

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Sửa lỗi Samsung Galaxy S8 không sạc pin được
Sửa lỗi Samsung Galaxy S8 không sạc pin được

Giá: 600.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Sửa lỗi Samsung Galaxy S7/S7 Edge không sạc pin được
Sửa lỗi Samsung Galaxy S7/S7 Edge không sạc pin được

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Sửa lỗi Samsung Galaxy S6/S6 Edge không sạc pin được
Sửa lỗi Samsung Galaxy S6/S6 Edge không sạc pin được

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Cài tiếng Việt cho Samsung Tab S2 (SM-T815)
Cài tiếng Việt cho Samsung Tab S2 (SM-T815)

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Cài tiếng Việt cho Samsung Tab 3 Lite (T113)
Cài tiếng Việt cho Samsung Tab 3 Lite (T113)

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Thay pin Samsung Galaxy Note 5
Thay pin Samsung Galaxy Note 5

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Thay pin Samsung Galaxy Note 4
Thay pin Samsung Galaxy Note 4

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 10 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Thay pin Samsung Galaxy S7 Edge
Thay pin Samsung Galaxy S7 Edge

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Thay pin Samsung Galaxy S7
Thay pin Samsung Galaxy S7

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Thay pin Samsung Galaxy S6
Thay pin Samsung Galaxy S6

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Root Samsung Galaxy A9 Pro
Root Samsung Galaxy A9 Pro

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 60 - 90 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng