Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Sửa điện thoại Samsung rớt nước tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa điện thoại Samsung rớt nước

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa Samsung Note 9 sạc báo ẩm, không sạc được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa Samsung Note 9 sạc báo ẩm, không sạc được

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ (Có thể đặt linh kiện)

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa Samsung Note 8 sạc báo ẩm, không sạc được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa Samsung Note 8 sạc báo ẩm, không sạc được

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ (Có thể đặt linh kiện)

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa Samsung S8/S8 Plus sạc báo ẩm, không sạc được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa Samsung S8/S8 Plus sạc báo ẩm, không sạc được

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Xóa tài khoản Google cho Samsung Galaxy S10 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa tài khoản Google cho Samsung Galaxy S10

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 3 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Sửa lỗi Samsung Galaxy J7 Plus hư loa trong (Loa đàm thoại) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Samsung Galaxy J7 Plus hư loa trong (Loa đàm thoại)

Giá: 250.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi Samsung Galaxy J7 Pro hư loa trong (Loa đàm thoại) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Samsung Galaxy J7 Pro hư loa trong (Loa đàm thoại)

Giá: 250.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Samsung Galaxy S9 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Samsung Galaxy S9

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (Đặt trước)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Samsung Galaxy S8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Samsung Galaxy S8

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (Đặt trước)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Samsung Galaxy Note 8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Samsung Galaxy Note 8

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Samsung Galaxy S8/S8 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Samsung Galaxy S8/S8 Plus

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Samsung Galaxy Note 9 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 9

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (Đặt trước)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đối mới)

Thay màn hình Samsung Galaxy Note 8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 8

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (Đặt trước)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay cảm ứng Samsung Tab E 9.6 (T561Y) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay cảm ứng Samsung Tab E 9.6 (T561Y)

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ (Có thể đặt linh kiện)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Samsung Tab E 9.6 (T561Y) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Samsung Tab E 9.6 (T561Y)

Giá: 850.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ (Có thể đặt linh kiện)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Samsung J7 Pro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Samsung J7 Pro

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Samsung J7 Prime tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Samsung J7 Prime

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi Samsung S8 Plus mất imei tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Samsung S8 Plus mất imei

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa xác minh tài khoản Google cho Samsung J4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa xác minh tài khoản Google cho Samsung J4

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay màn hình Samsung Galaxy A7 2018 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 2018

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ (Có thể đặt linh kiện)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đối mới)