Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Thay cảm ứng Samsung Tab E 9.6 (T561Y) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay cảm ứng Samsung Tab E 9.6 (T561Y)

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ (Có thể đặt linh kiện)

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình Samsung Tab E 9.6 (T561Y) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Samsung Tab E 9.6 (T561Y)

Giá: 850.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ (Có thể đặt linh kiện)

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đối mới)

Thay pin Samsung J7 Pro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Samsung J7 Pro

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay pin Samsung J7 Prime tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Samsung J7 Prime

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đổi mới)

Sửa lỗi Samsung S8 Plus mất imei tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Samsung S8 Plus mất imei

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa xác minh tài khoản Google cho Samsung J4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa xác minh tài khoản Google cho Samsung J4

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay màn hình Samsung Galaxy A7 2018 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Samsung Galaxy A7 2018

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình Samsung Galaxy A6 2018 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Samsung Galaxy A6 2018

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Pro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Pro

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Prime tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Prime

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình Samsung Galaxy Note 5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 5

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đối mới)

Sửa lỗi Samsung Galaxy S9/S9 Plus không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Samsung Galaxy S9/S9 Plus không sạc pin được

Giá: 650.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Sửa lỗi Samsung Galaxy Note 5 không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Samsung Galaxy Note 5 không sạc pin được

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Sửa lỗi Samsung Galaxy Note 4 không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Samsung Galaxy Note 4 không sạc pin được

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Sửa lỗi Samsung Galaxy S8 không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Samsung Galaxy S8 không sạc pin được

Giá: 600.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Sửa lỗi Samsung Galaxy S7/S7 Edge không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Samsung Galaxy S7/S7 Edge không sạc pin được

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Sửa lỗi Samsung Galaxy S6/S6 Edge không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Samsung Galaxy S6/S6 Edge không sạc pin được

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Cài tiếng Việt cho Samsung Tab S2 (SM-T815) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Cài tiếng Việt cho Samsung Tab S2 (SM-T815)

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Cài tiếng Việt cho Samsung Tab 3 Lite (T113) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Cài tiếng Việt cho Samsung Tab 3 Lite (T113)

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng