Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Sửa điện thoại Samsung rớt nước tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa điện thoại Samsung rớt nước

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay main Samsung Galaxy S6 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay main Samsung Galaxy S6

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng

Thay main Samsung Galaxy A8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay main Samsung Galaxy A8

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng

Thay main Samsung Galaxy Note 5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay main Samsung Galaxy Note 5

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng

Sửa lỗi Samsung Galaxy J5 treo logo Set Warranty Bit: Recovery tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Samsung Galaxy J5 treo logo Set Warranty Bit: Recovery

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Samsung Galaxy S4 hư wifi tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Samsung Galaxy S4 hư wifi

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay IC nguồn Samsung Galaxy S3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay IC nguồn Samsung Galaxy S3

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...