Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Thay Pin iPad Pro 9.7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay Pin iPad Pro 9.7

Giá: 700.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 3 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin iPad Air 2 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPad Air 2

Giá: 700.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 3 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin iPad Mini 3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPad Mini 3

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin iPad Mini 2 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPad Mini 2

Giá: 480.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin iPad Mini 1 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPad Mini 1

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 3 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin iPad Air tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPad Air

Giá: 600.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 3 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin iPad 4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPad 4

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin iPad 3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPad 3

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 3 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)