Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Ép cảm ứng màn hình điện thoại Sony Z4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép cảm ứng màn hình điện thoại Sony Z4

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng

Ép cảm ứng màn hình điện thoại Sony Z3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép cảm ứng màn hình điện thoại Sony Z3

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2-4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng