Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Sửa lỗi iPad Pro 9.7 - 2016 không sạc được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPad Pro 9.7 - 2016 không sạc được

Giá: 600.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPad Air 2 không sạc được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPad Air 2 không sạc được

Giá: 600.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPad Air không sạc được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPad Air không sạc được

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày

Thời gian bảo hành: 6 tháng

Sửa lỗi iPad 4 không sạc được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPad 4 không sạc được

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPad 3 không sạc được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPad 3 không sạc được

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)