Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Sửa lỗi sạc, micro Xiaomi K20 / K20 Pro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi sạc, micro Xiaomi K20 / K20 Pro

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (đặt trước)

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi sạc, micro Xiaomi Mi 9T / Mi 9T Pro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi sạc, micro Xiaomi Mi 9T / Mi 9T Pro

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (đặt trước)

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi sạc, micro Xiaomi Mi Max 2 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi sạc, micro Xiaomi Mi Max 2

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi sạc, micro Xiaomi Redmi Note 5 Pro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi sạc, micro Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Giá: 250.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi sạc, micro Xiaomi Redmi 5 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi sạc, micro Xiaomi Redmi 5 Plus

Giá: 250.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 9 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 9

Giá: 950.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (đặt trước)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 8 Pro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Giá: 950.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (đặt trước)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 8

Giá: 800.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 7

Giá: 950.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Redmi 10x 4G tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Redmi 10x 4G

Giá: 950.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (đặt trước)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Mi 9 (Amoled) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Mi 9 (Amoled)

Giá: 1.650.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (đặt trước)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Redmi 9 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Redmi 9

Giá: 900.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (đặt trước)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Mi 8 Lite tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Mi 8 Lite

Giá: 850.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Pocophone F2 (Amoled) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Pocophone F2 (Amoled)

Giá: 3.800.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (đặt trước)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Xiaomi Mi Mix 3 (BM3K) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Xiaomi Mi Mix 3 (BM3K)

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Xiaomi Mi Max 2 (BM50) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Xiaomi Mi Max 2 (BM50)

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Xiaomi Pocophone F1 (BM4E) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Xiaomi Pocophone F1 (BM4E)

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Xiaomi Mi 8 (BM3E) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Xiaomi Mi 8 (BM3E)

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Xiaomi Mi 8 Lite (BM3J) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Xiaomi Mi 8 Lite (BM3J)

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Xiaomi Redmi Note 7 (BN4A) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Xiaomi Redmi Note 7 (BN4A)

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)