Sửa Xiaomi

Hiển thị 1–10 của 38 kết quả

3.500.000 
 • Sửa: 1 ngày
 • Bảo hành: 3 tháng
950.000 
 • Sửa: 4 - 6 giờ
 • Bảo hành: 3 tháng
1.100.000 
 • Sửa: 4 - 6 giờ
 • Bảo hành: 3 tháng
900.000 
 • Sửa: 4 - 6 giờ
 • Bảo hành: 3 tháng
900.000 
 • Sửa: 4 - 6 giờ
 • Bảo hành: 3 tháng
400.000 
 • Sửa: 1 - 2 giờ
 • Bảo hành: 6 tháng
350.000 
 • Sửa: 1 - 2 giờ
 • Bảo hành: 6 tháng
350.000 
 • Sửa: 1 - 2 giờ
 • Bảo hành: 6 tháng
350.000 
 • Sửa: 1 - 2 giờ
 • Bảo hành: 6 tháng

Vui lòng liên hệ

 • Sửa: 2-3 giờ