Sửa chữa:0901.260.260
Bảo hành:0382.000.080
Địa chỉ:438 Trương Công Định
Xóa tài khoản MiCloud cho Xiaomi Mi Max
Xóa tài khoản MiCloud cho Xiaomi Mi Max

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Xóa tài khoản MiCloud cho Xiaomi Redmi Note 5a
Xóa tài khoản MiCloud cho Xiaomi Redmi Note 5a

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Xioami Mi 6x khởi động lại liên tục
Sửa lỗi Xioami Mi 6x khởi động lại liên tục

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Thay màn hình Xiaomi Mi Mix 2
Thay màn hình Xiaomi Mi Mix 2

Giá: 1.700.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Mi Mix
Thay màn hình Xiaomi Mi Mix

Giá: 1.500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Mi 6x (Mi A2)
Thay màn hình Xiaomi Mi 6x (Mi A2)

Giá: 1.000.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 5 Pro
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Giá: 850.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 5
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 5

Giá: 850.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 4
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 4

Giá: 680.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Mi Max
Thay màn hình Xiaomi Mi Max

Giá: 900.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Redmi 6A
Thay màn hình Xiaomi Redmi 6A

Giá: 850.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Redmi 5s Plus
Thay màn hình Xiaomi Redmi 5s Plus

Giá: 1.100.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Mi 5s, Mi 5c
Thay màn hình Xiaomi Mi 5s, Mi 5c

Giá: 900.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Redmi 5A
Thay màn hình Xiaomi Redmi 5A

Giá: 750.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Redmi 4x
Thay màn hình Xiaomi Redmi 4x

Giá: 700.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay pin Xiaomi Redmi Note 4x
Thay pin Xiaomi Redmi Note 4x

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 45 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Thay pin Xiaomi Mi Max
Thay pin Xiaomi Mi Max

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 45 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Thay pin Xiaomi Redmi Note 5A
Thay pin Xiaomi Redmi Note 5A

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 45 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Thay pin Xiaomi Mi Note 2
Thay pin Xiaomi Mi Note 2

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng

Thay màn hình Xiaomi Mi 5
Thay màn hình Xiaomi Mi 5

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)