Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 9 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 9

Giá: 950.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (đặt trước)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 8 Pro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Giá: 950.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (đặt trước)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 8

Giá: 800.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 7

Giá: 850.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Redmi 10x 4G tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Redmi 10x 4G

Giá: 950.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (đặt trước)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Mi 9 (Amoled) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Mi 9 (Amoled)

Giá: 1.650.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (đặt trước)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Redmi 9 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Redmi 9

Giá: 900.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (đặt trước)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Mi 8 Lite tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Mi 8 Lite

Giá: 850.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Pocophone F2 (Amoled) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Pocophone F2 (Amoled)

Giá: 3.800.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (đặt trước)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Mi Mix 2 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Mi Mix 2

Giá: 1.700.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Mi Mix tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Mi Mix

Giá: 1.500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Mi 6x (Mi A2) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Mi 6x (Mi A2)

Giá: 680.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 5 Pro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Giá: 850.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 5

Giá: 850.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 4

Giá: 680.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Mi Max tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Mi Max

Giá: 900.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Redmi 6A tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Redmi 6A

Giá: 850.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Redmi 5s Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Redmi 5s Plus

Giá: 1.050.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Mi 5s, Mi 5c tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Mi 5s, Mi 5c

Giá: 850.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Redmi 5A tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Redmi 5A

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

12Sau