Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Thay pin Xiaomi Mi Mix 3 (BM3K) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Xiaomi Mi Mix 3 (BM3K)

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Xiaomi Mi Max 2 (BM50) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Xiaomi Mi Max 2 (BM50)

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Xiaomi Pocophone F1 (BM4E) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Xiaomi Pocophone F1 (BM4E)

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Xiaomi Mi 8 (BM3E) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Xiaomi Mi 8 (BM3E)

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Xiaomi Mi 8 Lite (BM3J) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Xiaomi Mi 8 Lite (BM3J)

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Xiaomi Redmi Note 7 (BN4A) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Xiaomi Redmi Note 7 (BN4A)

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay Pin Xiaomi Redmi 7 (BM3C) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay Pin Xiaomi Redmi 7 (BM3C)

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Xiaomi Redmi 6 Pro / Mi A2 Lite tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Xiaomi Redmi 6 Pro / Mi A2 Lite

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Xiaomi Redmi Note 4x (BN43) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Xiaomi Redmi Note 4x (BN43)

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Xiaomi Mi Max tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Xiaomi Mi Max

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Xiaomi Redmi Note 5A tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Xiaomi Redmi Note 5A

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Xiaomi Mi Note 2 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Xiaomi Mi Note 2

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)