Sửa Huawei

Hiển thị tất cả 9 kết quả

350.000 
 • Sửa: 30 phút
 • Bảo hành: 6 tháng
420.000 
 • Sửa: 1 ngày
420.000 
 • Sửa: 1 ngày
320.000 
 • Sửa: 1 ngày
950.000 
 • Sửa: 6-8 giờ
 • Bảo hành: 3 tháng
850.000 
 • Sửa: 6-8 giờ
 • Bảo hành: 3 tháng
700.000 
 • Sửa: 4-6 giờ
 • Bảo hành: 3 tháng
820.000 
 • Sửa: 3-4 giờ
 • Bảo hành: 3 tháng
300.000 
 • Sửa: 30 phút
 • Bảo hành: 6 tháng