Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Thay pin Samsung Galaxy Note 8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Samsung Galaxy Note 8

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Samsung Galaxy S8/S8 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Samsung Galaxy S8/S8 Plus

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Samsung J7 Pro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Samsung J7 Pro

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Samsung J7 Prime tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Samsung J7 Prime

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Samsung Galaxy Note 5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Samsung Galaxy Note 5

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Samsung Galaxy Note 4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Samsung Galaxy Note 4

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 5 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Samsung Galaxy S7 Edge tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Samsung Galaxy S7 Edge

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Samsung Galaxy S7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Samsung Galaxy S7

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Samsung Galaxy S6 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Samsung Galaxy S6

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)