Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Thay pin Oppo Reno 2 (BLP717) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Oppo Reno 2 (BLP717)

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Oppo Reno 1 (BLP701) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Oppo Reno 1 (BLP701)

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Oppo F11 (BLP707) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Oppo F11 (BLP707)

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Oppo A3s / Oppo A5 (BLP637) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Oppo A3s / Oppo A5 (BLP637)

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Oppo F9 / R17 / Realme 2 Pro (BLP681) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Oppo F9 / R17 / Realme 2 Pro (BLP681)

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Oppo F7 / Oppo A3 (BLP661) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Oppo F7 / Oppo A3 (BLP661)

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Oppo F5 / A77 (BLP631) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Oppo F5 / A77 (BLP631)

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Oppo F3 (BLP631) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Oppo F3 (BLP631)

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Oppo F1S / A59 / A1601 (BLP601) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Oppo F1S / A59 / A1601 (BLP601)

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Oppo R7 (BLP567) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Oppo R7 (BLP567)

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Oppo Mirror 5 (A51W) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Oppo Mirror 5 (A51W)

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đối mới)