Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Thay pin Oppo F7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Oppo F7

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Oppo F5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Oppo F5

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Oppo F3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Oppo F3

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Oppo F1s tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Oppo F1s

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Oppo R7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Oppo R7

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Oppo Mirror 5 (A51W) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Oppo Mirror 5 (A51W)

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đối mới)