Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Thay màn hình iPhone Xr tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone Xr

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình iPhone X tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone X

Giá: 3.900.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình iPhone 8 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone 8 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 45 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình iPhone 8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone 8

Giá: 1.100.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình iPhone 7 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone 7 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 45 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình iPhone 7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone 7

Giá: 850.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình iPhone 6s Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone 6s Plus

Giá: 950.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình iPhone 6 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone 6 Plus

Giá: 850.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình iPhone 5s tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone 5s

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình iPhone 6 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone 6

Giá: 600.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình iPhone 6s tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone 6s

Giá: 750.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình iPhone 5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone 5

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)