Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Địa chỉ:438 Trương Công Định
Thay màn hình iPhone 7 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone 7 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 45 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới ngay)

Thay màn hình iPhone 7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone 7

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới ngay)

Thay màn hình iPhone 6s Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone 6s Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới ngay)

Thay màn hình iPhone 6 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone 6 Plus

Giá: 1.150.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình iPhone 5s tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone 5s

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới ngay)

Thay màn hình iPhone 6 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone 6

Giá: 750.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình iPhone 6s tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone 6s

Giá: 850.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình iPhone 5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone 5

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới ngay)