Sửa chữa:0901.260.260
Bảo hành:0382.000.080
Địa chỉ:438 Trương Công Định
Thay màn hình iPhone 7 Plus
Thay màn hình iPhone 7 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 45 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình iPhone 7
Thay màn hình iPhone 7

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình iPhone 6s Plus
Thay màn hình iPhone 6s Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình iPhone 6 Plus
Thay màn hình iPhone 6 Plus

Giá: 1.150.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình iPhone 5s
Thay màn hình iPhone 5s

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình iPhone 6
Thay màn hình iPhone 6

Giá: 750.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình iPhone 6s
Thay màn hình iPhone 6s

Giá: 850.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình iPhone 5
Thay màn hình iPhone 5

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đổi mới)