Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Thay kính lưng iPhone 11 Pro Max tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay kính lưng iPhone 11 Pro Max

Giá: 850.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay kính lưng iPhone 11 Pro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay kính lưng iPhone 11 Pro

Giá: 750.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay kính lưng iPhone 11 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay kính lưng iPhone 11

Giá: 700.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay kính lưng iPhone Xs Max tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay kính lưng iPhone Xs Max

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay kính lưng iPhone X - iPhone Xs tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay kính lưng iPhone X - iPhone Xs

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay kính lưng iPhone 8 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay kính lưng iPhone 8 Plus

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay kính lưng iPhone 8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay kính lưng iPhone 8

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay vỏ iPhone 11 Pro Max tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay vỏ iPhone 11 Pro Max

Giá: 2.400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay vỏ iPhone 11 Pro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay vỏ iPhone 11 Pro

Giá: 2.000.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay vỏ iPhone 11 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay vỏ iPhone 11

Giá: 1.700.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay vỏ iPhone Xs Max tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay vỏ iPhone Xs Max

Giá: 1.600.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay vỏ iPhone Xs tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay vỏ iPhone Xs

Giá: 1.550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay vỏ iPhone X tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay vỏ iPhone X

Giá: 1.350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay vỏ iPhone 8 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay vỏ iPhone 8 Plus

Giá: 900.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay vỏ iPhone 8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay vỏ iPhone 8

Giá: 700.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay vỏ iPhone 7 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay vỏ iPhone 7 Plus

Giá: 700.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 3 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay vỏ iPhone 7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay vỏ iPhone 7

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay vỏ iPhone 6 - iPhone 6s tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay vỏ iPhone 6 - iPhone 6s

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay vỏ iPhone 6 Plus - 6s Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay vỏ iPhone 6 Plus - 6s Plus

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

12Sau