Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Sửa iPhone 8 hư camera trước tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa iPhone 8 hư camera trước

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa iPhone 7 hư camera trước tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa iPhone 7 hư camera trước

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay camera iPhone 8, 8 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay camera iPhone 8, 8 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay camera iPhone 7 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay camera iPhone 7 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đổi mới)

Sửa lỗi iPhone 6s Plus rung camera tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 6s Plus rung camera

Giá: 250.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPhone 5-5S-5C hư camera tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 5-5S-5C hư camera

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)