Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Ép kính màn hình iPhone X tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone X

Giá: 800.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Ép kính màn hình iPhone 8 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone 8 Plus

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính màn hình iPhone 8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone 8

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính màn hình iPhone 7 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone 7 Plus

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính màn hình iPhone 7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone 7

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính màn hình iPhone 6s Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone 6s Plus

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính màn hình iPhone 6s tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone 6s

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 3 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính màn hình iPhone 6 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone 6 Plus

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính màn hình iPhone 6 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone 6

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 3 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng