Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Địa chỉ:438 Trương Công Định
Ép kính màn hình iPhone 8 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone 8 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính màn hình iPhone 8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone 8

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính màn hình iPhone 7 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone 7 Plus

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính màn hình iPhone 7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone 7

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính màn hình iPhone 6s Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone 6s Plus

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 3 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính màn hình iPhone 6s tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone 6s

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính màn hình iPhone 6 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone 6 Plus

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Ép kính màn hình iPhone 6 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Ép kính màn hình iPhone 6

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng