Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Sửa iPhone 7/7 Plus hư ic audio tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa iPhone 7/7 Plus hư ic audio

Giá: 600.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa iPhone 7/7 Plus yếu sóng, mất sóng wifi tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa iPhone 7/7 Plus yếu sóng, mất sóng wifi

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 3 ngày

Thời gian bảo hành: 1 - 3 tháng

Sửa lỗi iPhone 7/7 Plus sóng yếu, mất sóng điện thoại tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 7/7 Plus sóng yếu, mất sóng điện thoại

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 3 ngày

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Sửa lỗi iPhone không lên nguồn tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone không lên nguồn

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 3 ngày

Thời gian bảo hành: 1 - 3 tháng

Sửa iPhone rớt nước tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa iPhone rớt nước

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi iPhone 6s hư iC cảm ứng tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 6s hư iC cảm ứng

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 ngày

Thời gian bảo hành: 1 tháng

Sửa lỗi iPhone 6 không khởi động được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 6 không khởi động được

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày

Thời gian bảo hành: 1 - 3 tháng

Sửa lỗi  iPhone 6 hao nguồn, nhanh hết pin tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 6 hao nguồn, nhanh hết pin

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày

Thời gian bảo hành: 1 - 3 tháng

Sửa lỗi  iPhone 6 sóng chập chờn, yếu sóng tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 6 sóng chập chờn, yếu sóng

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày

Thời gian bảo hành: 1 - 3 tháng

Sửa lỗi iPhone 6/6 Plus hư wifi tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 6/6 Plus hư wifi

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày

Thời gian bảo hành: 1 - 3 tháng

Sửa lỗi iPhone 6/6 Plus hư iC cảm ứng tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 6/6 Plus hư iC cảm ứng

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Sửa lỗi iPhone 6 hư cảm ứng tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 6 hư cảm ứng

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi iPhone 5-5S-5C mất sóng hoặc yếu sóng điện thoại tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 5-5S-5C mất sóng hoặc yếu sóng điện thoại

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi iPhone 5/5C/5S hao nguồn, mau hết nguồn tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 5/5C/5S hao nguồn, mau hết nguồn

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi iPhone 5/5S/5C mất nguồn tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 5/5S/5C mất nguồn

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi iPhone 5-5S-5C không bắt được wifi tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 5-5S-5C không bắt được wifi

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

12Sau