Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Địa chỉ:438 Trương Công Định
Sửa iPhone rớt nước tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa iPhone rớt nước

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi iPhone 6s hư iC cảm ứng tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 6s hư iC cảm ứng

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 ngày

Thời gian bảo hành: 1 tháng

Thay vỏ iPhone 6 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay vỏ iPhone 6

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 90 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Sửa lỗi iPhone 6 không khởi động được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 6 không khởi động được

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi  iPhone 6 hao nguồn, nhanh hết pin tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 6 hao nguồn, nhanh hết pin

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi  iPhone 6 sóng chập chờn, yếu sóng tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 6 sóng chập chờn, yếu sóng

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi  iPhone 6 hư wifi tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 6 hư wifi

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi iPhone 6 Plus hư iC cảm ứng tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 6 Plus hư iC cảm ứng

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi iPhone 6 hư cảm ứng tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 6 hư cảm ứng

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi iPhone 5-5S-5C mất sóng hoặc yếu sóng điện thoại tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 5-5S-5C mất sóng hoặc yếu sóng điện thoại

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi iPhone 5/5C/5S hao nguồn, mau hết nguồn tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 5/5C/5S hao nguồn, mau hết nguồn

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi iPhone 5/5S/5C mất nguồn tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 5/5S/5C mất nguồn

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi iPhone 5-5S-5C không bắt được wifi tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 5-5S-5C không bắt được wifi

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...