Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Thay cáp volume - gạt rung iPhone 6 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay cáp volume - gạt rung iPhone 6

Giá: 250.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay cáp volume - gạt rung iPhone 6 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay cáp volume - gạt rung iPhone 6 Plus

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay nút home iPhone 6 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay nút home iPhone 6 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay nút home iPhone 6 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay nút home iPhone 6

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi iPhone 5-5C-5S hư nút tăng giảm âm lượng tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 5-5C-5S hư nút tăng giảm âm lượng

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...