Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Địa chỉ:438 Trương Công Định

LG Mobile

3.090.000 đ

2.890.000 đ

3.290.000 đ

3.090.000 đ