Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Thay pin Sony Xperia Z5 Premium tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Sony Xperia Z5 Premium

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Sony Xperia Z5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Sony Xperia Z5

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Sony Xperia C5 Ultra tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Sony Xperia C5 Ultra

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 45 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Sony Xperia C4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Sony Xperia C4

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Sony Xperia C3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Sony Xperia C3

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Sony Xperia Z4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Sony Xperia Z4

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Sony Xperia Z3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Sony Xperia Z3

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Sony Xperia Z2 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Sony Xperia Z2

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)