Sửa chữa:0901.260.260
Bảo hành:0382.000.080
Địa chỉ:438 Trương Công Định
Thay Pin iPhone 8
Thay Pin iPhone 8

Giá: 650.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi đối mới)

Thay Pin iPhone 7 Plus
Thay Pin iPhone 7 Plus

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi đối mới)

Thay Pin iPhone 7
Thay Pin iPhone 7

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi đối mới)

Thay pin iPhone 6s Plus
Thay pin iPhone 6s Plus

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)

Thay pin iPhone 6s
Thay pin iPhone 6s

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)

Thay pin iPhone 6 Plus
Thay pin iPhone 6 Plus

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)

Thay pin iPhone 6
Thay pin iPhone 6

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)

Thay pin iPhone 5s
Thay pin iPhone 5s

Giá: 250.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 20 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)