Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Địa chỉ:438 Trương Công Định
Thay Pin iPhone 8 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay Pin iPhone 8 Plus

Giá: 700.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay Pin iPhone 8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay Pin iPhone 8

Giá: 650.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay Pin iPhone 7 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay Pin iPhone 7 Plus

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay Pin iPhone 7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay Pin iPhone 7

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin iPhone 6s Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPhone 6s Plus

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin iPhone 6s tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPhone 6s

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin iPhone 6 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPhone 6 Plus

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin iPhone 6 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPhone 6

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 20 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin iPhone 5/5s tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPhone 5/5s

Giá: 250.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 20 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)