Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Thay Pin iPhone Xs Max tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay Pin iPhone Xs Max

Giá: 1.000.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay Pin iPhone Xs tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay Pin iPhone Xs

Giá: 900.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay Pin iPhone X tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay Pin iPhone X

Giá: 800.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay Pin iPhone 8 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay Pin iPhone 8 Plus

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay Pin iPhone 8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay Pin iPhone 8

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay Pin iPhone 7 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay Pin iPhone 7 Plus

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay Pin iPhone 7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay Pin iPhone 7

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin iPhone 6s Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPhone 6s Plus

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin iPhone 6s tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPhone 6s

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin iPhone 6 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPhone 6 Plus

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin iPhone 6 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPhone 6

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 20 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin iPhone 5/5s/5se tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPhone 5/5s/5se

Giá: 250.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 20 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)