Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Thay màn hình cảm ứng iPad Gen 6 2018 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình cảm ứng iPad Gen 6 2018

Giá: 600.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình (LCD) iPad Gen 6 2018 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình (LCD) iPad Gen 6 2018

Giá: 1.800.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ (Có thể đặt linh kiện)

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay kính - Ép cảm ứng iPad Mini 4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay kính - Ép cảm ứng iPad Mini 4

Giá: 800.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình cảm ứng iPad Mini 3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình cảm ứng iPad Mini 3

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 3 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình cảm ứng iPad Mini 2 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình cảm ứng iPad Mini 2

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 3 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình cảm ứng iPad Mini 1 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình cảm ứng iPad Mini 1

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 3 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đối mới)

Thay màn hình cảm ứng iPad Air 2 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình cảm ứng iPad Air 2

Giá: 1.100.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ (Có thể đặt linh kiện)

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình cảm ứng iPad Air tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình cảm ứng iPad Air

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình cảm ứng iPad 4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình cảm ứng iPad 4

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình (LCD) iPad 3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình (LCD) iPad 3

Giá: 1.050.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình cảm ứng iPad 3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình cảm ứng iPad 3

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)