Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Thay màn hình Zenfone 2 Laser (5 inch) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Zenfone 2 Laser (5 inch)

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ (Có thể đặt linh kiện)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Zenfone 3 (ZE520KL) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Zenfone 3 (ZE520KL)

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ (Có thể đặt linh kiện)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)