Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Sửa lỗi sạc, micro Xiaomi K20 / K20 Pro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi sạc, micro Xiaomi K20 / K20 Pro

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (đặt trước)

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi sạc, micro Xiaomi Mi 9T / Mi 9T Pro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi sạc, micro Xiaomi Mi 9T / Mi 9T Pro

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (đặt trước)

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi sạc, micro Xiaomi Mi Max 2 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi sạc, micro Xiaomi Mi Max 2

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi sạc, micro Xiaomi Redmi Note 5 Pro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi sạc, micro Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Giá: 250.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi sạc, micro Xiaomi Redmi 5 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi sạc, micro Xiaomi Redmi 5 Plus

Giá: 250.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)