Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Sửa lỗi iPhone X hư chân sạc, không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone X hư chân sạc, không sạc pin được

Giá: 800.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 3 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPhone 8 Plus hư chân sạc, không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 8 Plus hư chân sạc, không sạc pin được

Giá: 600.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPhone 8 hư chân sạc, không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 8 hư chân sạc, không sạc pin được

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPhone 7 Plus hư chân sạc, không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 7 Plus hư chân sạc, không sạc pin được

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPhone 7 hư chân sạc, không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 7 hư chân sạc, không sạc pin được

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPhone 6s Plus hư chân sạc, không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 6s Plus hư chân sạc, không sạc pin được

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPhone 6s hư chân sạc, không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 6s hư chân sạc, không sạc pin được

Giá: 250.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPhone 6 Plus hư chân sạc, không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 6 Plus hư chân sạc, không sạc pin được

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPhone 6 hư chân sạc, không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 6 hư chân sạc, không sạc pin được

Giá: 250.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPhone 5 hư chân sạc, không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 5 hư chân sạc, không sạc pin được

Giá: 200.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPhone 5s hư chân sạc, không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 5s hư chân sạc, không sạc pin được

Giá: 200.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)