Sửa chữa:0901.260.260
Bảo hành:0382.000.080
Địa chỉ:438 Trương Công Định
Sửa lỗi iPhone 6s Plus hư chân sạc, không sạc pin được
Sửa lỗi iPhone 6s Plus hư chân sạc, không sạc pin được

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Sửa lỗi iPhone 6s hư chân sạc, không sạc pin được
Sửa lỗi iPhone 6s hư chân sạc, không sạc pin được

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Sửa lỗi iPhone 6 Plus hư chân sạc, không sạc pin được
Sửa lỗi iPhone 6 Plus hư chân sạc, không sạc pin được

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Sửa lỗi iPhone 6 hư chân sạc, không sạc pin được
Sửa lỗi iPhone 6 hư chân sạc, không sạc pin được

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Sửa lỗi iPhone 5 hư chân sạc, không sạc pin được
Sửa lỗi iPhone 5 hư chân sạc, không sạc pin được

Giá: 200.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Sửa lỗi iPhone 5S hư chân sạc, không sạc pin được
Sửa lỗi iPhone 5S hư chân sạc, không sạc pin được

Giá: 200.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng