Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Sửa lỗi Samsung Galaxy S9/S9 Plus không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Samsung Galaxy S9/S9 Plus không sạc pin được

Giá: 650.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi Samsung Galaxy Note 5 không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Samsung Galaxy Note 5 không sạc pin được

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi Samsung Galaxy Note 4 không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Samsung Galaxy Note 4 không sạc pin được

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi Samsung Galaxy S8 không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Samsung Galaxy S8 không sạc pin được

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi Samsung Galaxy S7/S7 Edge không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Samsung Galaxy S7/S7 Edge không sạc pin được

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi Samsung Galaxy S6/S6 Edge không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Samsung Galaxy S6/S6 Edge không sạc pin được

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)