Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Sửa lỗi Samsung Galaxy J7 Plus hư loa trong (Loa đàm thoại) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Samsung Galaxy J7 Plus hư loa trong (Loa đàm thoại)

Giá: 250.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi Samsung Galaxy J7 Pro hư loa trong (Loa đàm thoại) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Samsung Galaxy J7 Pro hư loa trong (Loa đàm thoại)

Giá: 250.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi Samsung Galaxy J1 J3 J5 J7 mất âm thanh, loa chuông tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Samsung Galaxy J1 J3 J5 J7 mất âm thanh, loa chuông

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi Samsung Galaxy S4 hư loa trong tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Samsung Galaxy S4 hư loa trong

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi Samsung Galaxy S3 hư micro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Samsung Galaxy S3 hư micro

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi Samsung Galaxy S3 hư loa trong tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Samsung Galaxy S3 hư loa trong

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)