Sửa chữa:0901.260.260
Bảo hành:0382.000.080
Địa chỉ:438 Trương Công Định
Sửa lỗi iPhone 7 Plus hư loa trong (loa đàm thoại)
Sửa lỗi iPhone 7 Plus hư loa trong (loa đàm thoại)

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Sửa lỗi iPhone 7 hư loa trong (loa đàm thoại)
Sửa lỗi iPhone 7 hư loa trong (loa đàm thoại)

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Sửa lỗi iPhone 6s Plus hư loa trong (loa đàm thoại)
Sửa lỗi iPhone 6s Plus hư loa trong (loa đàm thoại)

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Thay loa ngoài (loa chuông) iPhone 6s
Thay loa ngoài (loa chuông) iPhone 6s

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng

Thay loa ngoài (loa chuông) iPhone 6 Plus
Thay loa ngoài (loa chuông) iPhone 6 Plus

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Thay loa ngoài (loa chuông) iPhone 6
Thay loa ngoài (loa chuông) iPhone 6

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Sửa lỗi iPhone 6s hư loa trong (loa đàm thoại)
Sửa lỗi iPhone 6s hư loa trong (loa đàm thoại)

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Thay vỏ iPhone 6s
Thay vỏ iPhone 6s

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 90 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Sửa lỗi iPhone 6 Plus hư loa trong (loa đàm thoại)
Sửa lỗi iPhone 6 Plus hư loa trong (loa đàm thoại)

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi iPhone 6 Plus hư micro
Sửa lỗi iPhone 6 Plus hư micro

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Sửa lỗi  iPhone 6 hư loa trong (loa đàm thoại)
Sửa lỗi iPhone 6 hư loa trong (loa đàm thoại)

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi iPhone 6 hư micro
Sửa lỗi iPhone 6 hư micro

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi iPhone 5-5S-5C hư loa trong
Sửa lỗi iPhone 5-5S-5C hư loa trong

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi iPhone 5-5S-5C hư micro
Sửa lỗi iPhone 5-5S-5C hư micro

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...