Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Sửa lỗi iPhone 7 Plus hư loa trong (loa đàm thoại) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 7 Plus hư loa trong (loa đàm thoại)

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPhone 7 hư loa trong (loa đàm thoại) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 7 hư loa trong (loa đàm thoại)

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPhone 6s Plus hư loa trong (loa đàm thoại) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 6s Plus hư loa trong (loa đàm thoại)

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay loa ngoài (loa chuông) iPhone 6s tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay loa ngoài (loa chuông) iPhone 6s

Giá: 250.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay loa ngoài (loa chuông) iPhone 6 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay loa ngoài (loa chuông) iPhone 6 Plus

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay loa ngoài (loa chuông) iPhone 6 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay loa ngoài (loa chuông) iPhone 6

Giá: 200.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPhone 6s hư loa trong (loa đàm thoại) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 6s hư loa trong (loa đàm thoại)

Giá: 250.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPhone 6 Plus hư loa trong (loa đàm thoại) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 6 Plus hư loa trong (loa đàm thoại)

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPhone 6 Plus hư micro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 6 Plus hư micro

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi  iPhone 6 hư loa trong (loa đàm thoại) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 6 hư loa trong (loa đàm thoại)

Giá: 250.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPhone 6 hư micro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 6 hư micro

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPhone 5-5S-5C hư loa trong (loa đàm thoại) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 5-5S-5C hư loa trong (loa đàm thoại)

Giá: 150.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)