Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Thay loa iPad 4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay loa iPad 4

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Thay loa iPad 3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay loa iPad 3

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Thay loa iPad 2 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay loa iPad 2

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)