Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Thay màn hình Nokia 7.1 - 2018 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Nokia 7.1 - 2018

Giá: 900.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình Nokia 7 - 2017 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Nokia 7 - 2017

Giá: 800.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình Nokia 6 - 2018 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Nokia 6 - 2018

Giá: 1.200.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình Nokia 5.1 - 2018 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Nokia 5.1 - 2018

Giá: 1.500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình Nokia 3.1 - 2018 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Nokia 3.1 - 2018

Giá: 1.100.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình Nokia 3.1 - 2017 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Nokia 3.1 - 2017

Giá: 1.000.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đối mới)

Nạp rom hỗ trợ 4G cho điện thoại Lumia tại Vũng Tàu, Long Sơn
Nạp rom hỗ trợ 4G cho điện thoại Lumia

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Nokia Lumia 505/510/521/525 hư nút tăng giảm âm lượng tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Nokia Lumia 505/510/521/525 hư nút tăng giảm âm lượng

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Nokia Lumia 505/510/521/525 không nhận sim, không có sóng tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Nokia Lumia 505/510/521/525 không nhận sim, không có sóng

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Nokia Lumia 505/510/521/525 không sạc được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Nokia Lumia 505/510/521/525 không sạc được

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay loa trong (loa đàm thoại) Nokia Lumia 505/510/520/525 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay loa trong (loa đàm thoại) Nokia Lumia 505/510/520/525

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Nokia Lumia 505/510/521/525 nóng máy, hao nguồn tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Nokia Lumia 505/510/521/525 nóng máy, hao nguồn

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...