Sửa chữa:0845.772.772
Bảo hành:0382.000.080
Địa chỉ:438 Trương Công Định
Nạp rom hỗ trợ 4G cho điện thoại Lumia
Nạp rom hỗ trợ 4G cho điện thoại Lumia

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Nokia Lumia 505/510/521/525 hư nút tăng giảm âm lượng
Sửa lỗi Nokia Lumia 505/510/521/525 hư nút tăng giảm âm lượng

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Nokia Lumia 505/510/521/525 không nhận sim, không có sóng
Sửa lỗi Nokia Lumia 505/510/521/525 không nhận sim, không có sóng

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Nokia Lumia 505/510/521/525 không sạc được
Sửa lỗi Nokia Lumia 505/510/521/525 không sạc được

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay loa trong (loa đàm thoại) Nokia Lumia 505/510/520/525
Thay loa trong (loa đàm thoại) Nokia Lumia 505/510/520/525

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay cảm ứng Nokia Lumia 505/510/520/525
Thay cảm ứng Nokia Lumia 505/510/520/525

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Nokia Lumia 505/510/521/525 nóng máy, hao nguồn
Sửa lỗi Nokia Lumia 505/510/521/525 nóng máy, hao nguồn

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...