Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Thay màn hình iPhone 8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone 8

Giá: 1.100.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay camera iPhone 7 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay camera iPhone 7 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đổi mới)

Sửa lỗi iPhone 6s Plus rung camera tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 6s Plus rung camera

Giá: 250.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay Pin iPhone 8 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay Pin iPhone 8 Plus

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Mở khóa iCloud, không bung máy trên iPhone Xs/Xs Max tại Vũng Tàu, Long Sơn
Mở khóa iCloud, không bung máy trên iPhone Xs/Xs Max

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi iPhone 7 Plus hư loa trong (loa đàm thoại) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 7 Plus hư loa trong (loa đàm thoại)

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPhone 7 hư loa trong (loa đàm thoại) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 7 hư loa trong (loa đàm thoại)

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPhone 6s Plus hư loa trong (loa đàm thoại) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 6s Plus hư loa trong (loa đàm thoại)

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình iPhone 7 Plus (C11) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone 7 Plus (C11)

Giá: 1.050.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 45 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình iPhone 7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone 7

Giá: 800.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay Pin iPhone 8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay Pin iPhone 8

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay Pin iPhone 7 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay Pin iPhone 7 Plus

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay Pin iPhone 7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay Pin iPhone 7

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình iPhone 6s Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone 6s Plus

Giá: 950.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình iPhone 6 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone 6 Plus

Giá: 800.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa iPhone rớt nước tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa iPhone rớt nước

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay pin iPhone 6s Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPhone 6s Plus

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin iPhone 6s tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPhone 6s

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình iPhone 5s tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone 5s

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình iPhone 6 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone 6

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)