Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Thay Pin iPhone X tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay Pin iPhone X

Giá: 800.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay vỏ iPhone 8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay vỏ iPhone 8

Giá: 700.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Bypass mở khóa tài khoản iCloud tại Vũng Tàu, Long Sơn
Bypass mở khóa tài khoản iCloud

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 3 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay màn hình iPhone Xr tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone Xr

Giá: 2.100.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPhone treo iTune tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone treo iTune

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi iPhone treo logo tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone treo logo

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Mở khóa iCloud, không bung máy trên iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max tại Vũng Tàu, Long Sơn
Mở khóa iCloud, không bung máy trên iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa iPhone 8 hư camera trước tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa iPhone 8 hư camera trước

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa iPhone 7 hư camera trước tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa iPhone 7 hư camera trước

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa iPhone 7/7 Plus yếu sóng, mất sóng wifi tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa iPhone 7/7 Plus yếu sóng, mất sóng wifi

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 3 ngày

Thời gian bảo hành: 1 - 3 tháng

Sửa lỗi iPhone 7/7 Plus sóng yếu, mất sóng điện thoại tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 7/7 Plus sóng yếu, mất sóng điện thoại

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 3 ngày

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Sửa lỗi iPhone không lên nguồn tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone không lên nguồn

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 3 ngày

Thời gian bảo hành: 1 - 3 tháng

Sửa lỗi iPhone 8 Plus hư chân sạc, không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 8 Plus hư chân sạc, không sạc pin được

Giá: 600.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPhone 8 hư chân sạc, không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 8 hư chân sạc, không sạc pin được

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Nâng cấp phần mềm iPhone tại Vũng Tàu, Long Sơn
Nâng cấp phần mềm iPhone

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay màn hình iPhone X (Oled) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone X (Oled)

Giá: 2.500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay camera iPhone 8, 8 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay camera iPhone 8, 8 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPhone 7 Plus hư chân sạc, không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 7 Plus hư chân sạc, không sạc pin được

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPhone 7 hư chân sạc, không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPhone 7 hư chân sạc, không sạc pin được

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình iPhone 8 Plus (C11) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình iPhone 8 Plus (C11)

Giá: 1.250.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 45 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)