Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Thay pin iPad 4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPad 4

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin iPad 3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPad 3

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 3 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình cảm ứng iPad Air 2 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình cảm ứng iPad Air 2

Giá: 1.100.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ (Có thể đặt linh kiện)

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình cảm ứng iPad Air tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình cảm ứng iPad Air

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình cảm ứng iPad 4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình cảm ứng iPad 4

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Mở khóa iCloud 100% thành công cho iPad 3G tại Vũng Tàu, Long Sơn
Mở khóa iCloud 100% thành công cho iPad 3G

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay màn hình (LCD) iPad 3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình (LCD) iPad 3

Giá: 1.050.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPad 4 không sạc được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPad 4 không sạc được

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPad 3 không sạc được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPad 3 không sạc được

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình cảm ứng iPad 3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình cảm ứng iPad 3

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)