Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Sửa lỗi iPad Pro 9.7 - 2016 không sạc được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPad Pro 9.7 - 2016 không sạc được

Giá: 600.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Mở khóa iCloud iPad Air / Air 2 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Mở khóa iCloud iPad Air / Air 2

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi iPad Air 2 không sạc được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPad Air 2 không sạc được

Giá: 600.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi iPad Air không sạc được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi iPad Air không sạc được

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày

Thời gian bảo hành: 6 tháng

Thay Pin iPad Pro 9.7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay Pin iPad Pro 9.7

Giá: 700.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 3 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin iPad Air 2 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPad Air 2

Giá: 700.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 3 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Mở khóa tài khoản Quản lý từ xa cho iPad Air tại Vũng Tàu, Long Sơn
Mở khóa tài khoản Quản lý từ xa cho iPad Air

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Thay loa iPad 4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay loa iPad 4

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Thay loa iPad 3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay loa iPad 3

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Thay loa iPad 2 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay loa iPad 2

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình cảm ứng iPad Gen 6 2018 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình cảm ứng iPad Gen 6 2018

Giá: 600.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình (LCD) iPad Gen 6 2018 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình (LCD) iPad Gen 6 2018

Giá: 1.800.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ (Có thể đặt linh kiện)

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay kính - Ép cảm ứng iPad Mini 4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay kính - Ép cảm ứng iPad Mini 4

Giá: 800.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình cảm ứng iPad Mini 3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình cảm ứng iPad Mini 3

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 3 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình cảm ứng iPad Mini 2 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình cảm ứng iPad Mini 2

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 3 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình cảm ứng iPad Mini 1 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình cảm ứng iPad Mini 1

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 3 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đối mới)

Thay pin iPad Mini 3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPad Mini 3

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin iPad Mini 2 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPad Mini 2

Giá: 480.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin iPad Mini 1 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPad Mini 1

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 3 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin iPad Air tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPad Air

Giá: 600.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 3 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

12Sau