Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Mở khóa tài khoản Quản lý từ xa cho iPad Air tại Vũng Tàu, Long Sơn
Mở khóa tài khoản Quản lý từ xa cho iPad Air

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Thay loa iPad 4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay loa iPad 4

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Thay loa iPad 3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay loa iPad 3

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Thay loa iPad 2 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay loa iPad 2

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình cảm ứng iPad Gen 6 2018 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình cảm ứng iPad Gen 6 2018

Giá: 700.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình (LCD) iPad Gen 6 2018 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình (LCD) iPad Gen 6 2018

Giá: 1.800.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng

Thay kính - Ép cảm ứng iPad Mini 4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay kính - Ép cảm ứng iPad Mini 4

Giá: 800.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng

Thay màn hình cảm ứng iPad Mini 3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình cảm ứng iPad Mini 3

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 90 Phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình cảm ứng iPad Mini 2 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình cảm ứng iPad Mini 2

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 90 Phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình cảm ứng iPad Mini 1 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình cảm ứng iPad Mini 1

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 90 Phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Thay pin iPad Mini 3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPad Mini 3

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)

Thay pin iPad Mini 2 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPad Mini 2

Giá: 480.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)

Thay pin iPad Mini 1 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPad Mini 1

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)

Thay pin iPad Air tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPad Air

Giá: 650.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)

Thay pin iPad 4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPad 4

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)

Thay pin iPad 3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin iPad 3

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (lỗi đổi mới)

Thay màn hình cảm ứng iPad Air 2 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình cảm ứng iPad Air 2

Giá: 1.200.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 24 giờ

Thời gian bảo hành: 30 ngày

Thay màn hình cảm ứng iPad Air tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình cảm ứng iPad Air

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 90 Phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Thay màn hình cảm ứng iPad 4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình cảm ứng iPad 4

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 90 Phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi đối mới)

Mở khóa iCloud 100% thành công cho iPad 3G tại Vũng Tàu, Long Sơn
Mở khóa iCloud 100% thành công cho iPad 3G

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

12Sau