Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Thay màn hình Xiaomi Redmi 4x tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Redmi 4x

Giá: 700.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay pin Xiaomi Redmi Note 4x (BN43) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Xiaomi Redmi Note 4x (BN43)

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Xiaomi Mi Max tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Xiaomi Mi Max

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Xiaomi Redmi Note 5A tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Xiaomi Redmi Note 5A

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Xiaomi Mi Note 2 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Xiaomi Mi Note 2

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Mi 5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Mi 5

Giá: 820.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Xóa tài khoản Google cho điện thoại Huawei GR5 Mini NMO-L31 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa tài khoản Google cho điện thoại Huawei GR5 Mini NMO-L31

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Nạp tiếng Việt và nâng cấp phần mềm cho Xiaomi Redmi Note 4X tại Vũng Tàu, Long Sơn
Nạp tiếng Việt và nâng cấp phần mềm cho Xiaomi Redmi Note 4X

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Phá bảo mật tài khoản Mi, MiCloud cho Xiaomi Mi4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Phá bảo mật tài khoản Mi, MiCloud cho Xiaomi Mi4

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa bảo mật tài khoản Xiaomi Account, MiCloud cho Redmi Note 2 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa bảo mật tài khoản Xiaomi Account, MiCloud cho Redmi Note 2

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Nạp tiếng Việt và nâng cấp phần mềm cho Xiaomi Redmi Note 2 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Nạp tiếng Việt và nâng cấp phần mềm cho Xiaomi Redmi Note 2

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa tài khoản Mi báo mất thiết bị trên các điện thoại Xiaomi tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa tài khoản Mi báo mất thiết bị trên các điện thoại Xiaomi

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa tài khoản Mi Account, MiCloud cho điện thoại Xiaomi tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa tài khoản Mi Account, MiCloud cho điện thoại Xiaomi

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Cài tiếng Việt và nâng cấp phần mềm cho Xiaomi Redmi Note 3 MTK tại Vũng Tàu, Long Sơn
Cài tiếng Việt và nâng cấp phần mềm cho Xiaomi Redmi Note 3 MTK

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Khắc phục lỗi treo logo cho Xiaomi Redmi Note 3 MTK tại Vũng Tàu, Long Sơn
Khắc phục lỗi treo logo cho Xiaomi Redmi Note 3 MTK

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Khắc phục lỗi treo logo cho Xiaomi Mi 5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Khắc phục lỗi treo logo cho Xiaomi Mi 5

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Nạp tiếng Việt và nâng cấp phần mềm cho Xiaomi HM Note 1S tại Vũng Tàu, Long Sơn
Nạp tiếng Việt và nâng cấp phần mềm cho Xiaomi HM Note 1S

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Nạp tiếng Việt và nâng cấp phần mềm cho Xiaomi Mi 5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Nạp tiếng Việt và nâng cấp phần mềm cho Xiaomi Mi 5

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Xiaomi Redmi Note 3 Pro treo logo tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Xiaomi Redmi Note 3 Pro treo logo

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Cài đặt tiếng Việt Miui V8 và khắc phục lỗi treo logo Xiaomi Mi4c tại Vũng Tàu, Long Sơn
Cài đặt tiếng Việt Miui V8 và khắc phục lỗi treo logo Xiaomi Mi4c

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...