Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Thay Pin Xiaomi Redmi 7 (BM3C) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay Pin Xiaomi Redmi 7 (BM3C)

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Xiaomi Redmi 6 Pro / Mi A2 Lite tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Xiaomi Redmi 6 Pro / Mi A2 Lite

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Cài tiếng Việt cho Xiaomi Redmi Note 7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Cài tiếng Việt cho Xiaomi Redmi Note 7

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Cài tiếng Việt cho Xiaomi Mi 6 Pro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Cài tiếng Việt cho Xiaomi Mi 6 Pro

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Cài tiếng Việt cho Xiaomi Mi Mix 3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Cài tiếng Việt cho Xiaomi Mi Mix 3

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Xiaomi Redmi Note 5 Pro treo recovery tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Xiaomi Redmi Note 5 Pro treo recovery

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 60 - 90 phút

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa tài khoản MiCloud cho Xiaomi Mi Max tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa tài khoản MiCloud cho Xiaomi Mi Max

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Xóa tài khoản MiCloud cho Xiaomi Redmi Note 5a tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa tài khoản MiCloud cho Xiaomi Redmi Note 5a

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Xioami Mi 6x khởi động lại liên tục tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Xioami Mi 6x khởi động lại liên tục

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Thay màn hình Xiaomi Mi Mix 2 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Mi Mix 2

Giá: 1.700.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Mi Mix tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Mi Mix

Giá: 1.500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Mi 6x (Mi A2) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Mi 6x (Mi A2)

Giá: 680.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 5 Pro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Giá: 850.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 5

Giá: 850.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 4

Giá: 680.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Mi Max tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Mi Max

Giá: 900.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Redmi 6A tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Redmi 6A

Giá: 850.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Redmi 5s Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Redmi 5s Plus

Giá: 1.050.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Mi 5s, Mi 5c tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Mi 5s, Mi 5c

Giá: 850.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)

Thay màn hình Xiaomi Redmi 5A tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Xiaomi Redmi 5A

Giá: 550.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng (Lỗi đổi mới)