Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Thay pin Sony Xperia Z5 Premium tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Sony Xperia Z5 Premium

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Sony Xperia Z5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Sony Xperia Z5

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Sony Xperia C5 Ultra tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Sony Xperia C5 Ultra

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 45 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Sony Xperia C4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Sony Xperia C4

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Sony Xperia C3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Sony Xperia C3

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Sony Xperia Z4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Sony Xperia Z4

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Sony Xperia Z3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Sony Xperia Z3

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Sony Xperia Z2 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Sony Xperia Z2

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi không nhận được cuộc gọi đến cho Sony Z1 C6903 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi không nhận được cuộc gọi đến cho Sony Z1 C6903

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng

Xóa tài khoản Google Sony Xperia XA tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa tài khoản Google Sony Xperia XA

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 45 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Mở khóa mật khẩu màn hình Sony Z3 D6633 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Mở khóa mật khẩu màn hình Sony Z3 D6633

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Gỡ bỏ mật khẩu khóa màn hình cho Sony Xperia SP C5302 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Gỡ bỏ mật khẩu khóa màn hình cho Sony Xperia SP C5302

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Gỡ bỏ mật khẩu mở khóa màn hình Sony M4 Aqua tại Vũng Tàu, Long Sơn
Gỡ bỏ mật khẩu mở khóa màn hình Sony M4 Aqua

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa mật khẩu mở khóa màn hình Sony Ultra Z C6833 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa mật khẩu mở khóa màn hình Sony Ultra Z C6833

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Xóa mã bảo vệ, mật khẩu màn hình Sony Xperia Z Ultra tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa mã bảo vệ, mật khẩu màn hình Sony Xperia Z Ultra

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Xóa mã bảo vệ, mật khẩu màn hình Sony Xperia C tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa mã bảo vệ, mật khẩu màn hình Sony Xperia C

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Sửa lỗi micro Sony Xperia Z5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi micro Sony Xperia Z5

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa mật khẩu màn hình Sony C3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa mật khẩu màn hình Sony C3

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Update, nâng cấp Android 6.0 cho các dòng máy Sony tại Vũng Tàu, Long Sơn
Update, nâng cấp Android 6.0 cho các dòng máy Sony

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Xóa tài khoản Sony My Xperia Theft Protection tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa tài khoản Sony My Xperia Theft Protection

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

12Sau