Sửa chữa:0901.260.260
Bảo hành:0382.000.080
Địa chỉ:438 Trương Công Định
Thay pin Sony Xperia Z5 Premium
Thay pin Sony Xperia Z5 Premium

Giá: 450.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (lỗi đổi mới)

Thay pin Sony Xperia Z5
Thay pin Sony Xperia Z5

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (lỗi đổi mới)

Thay pin Sony Xperia C5 Ultra
Thay pin Sony Xperia C5 Ultra

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 45 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (lỗi đổi mới)

Thay pin Sony Xperia C4
Thay pin Sony Xperia C4

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (lỗi đổi mới)

Thay pin Sony Xperia C3
Thay pin Sony Xperia C3

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (lỗi đổi mới)

Thay pin Sony Xperia Z4
Thay pin Sony Xperia Z4

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (lỗi đổi mới)

Thay pin Sony Xperia Z3
Thay pin Sony Xperia Z3

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (lỗi đổi mới)

Thay pin Sony Xperia Z2
Thay pin Sony Xperia Z2

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (lỗi đổi mới)

Sửa lỗi không nhận được cuộc gọi đến cho Sony Z1 C6903
Sửa lỗi không nhận được cuộc gọi đến cho Sony Z1 C6903

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng

Xóa tài khoản Google Sony Xperia XA
Xóa tài khoản Google Sony Xperia XA

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 45 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Mở khóa mật khẩu màn hình Sony Z3 D6633
Mở khóa mật khẩu màn hình Sony Z3 D6633

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Gỡ bỏ mật khẩu khóa màn hình cho Sony Xperia SP C5302
Gỡ bỏ mật khẩu khóa màn hình cho Sony Xperia SP C5302

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Gỡ bỏ mật khẩu mở khóa màn hình Sony M4 Aqua
Gỡ bỏ mật khẩu mở khóa màn hình Sony M4 Aqua

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa mật khẩu mở khóa màn hình Sony Ultra Z C6833
Xóa mật khẩu mở khóa màn hình Sony Ultra Z C6833

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Xóa mã bảo vệ, mật khẩu màn hình Sony Xperia Z Ultra
Xóa mã bảo vệ, mật khẩu màn hình Sony Xperia Z Ultra

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Xóa mã bảo vệ, mật khẩu màn hình Sony Xperia C
Xóa mã bảo vệ, mật khẩu màn hình Sony Xperia C

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Sửa lỗi micro Sony Xperia Z5
Sửa lỗi micro Sony Xperia Z5

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa mật khẩu màn hình Sony C3
Xóa mật khẩu màn hình Sony C3

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Update, nâng cấp Android 6.0 cho các dòng máy Sony
Update, nâng cấp Android 6.0 cho các dòng máy Sony

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Xóa tài khoản Sony My Xperia Theft Protection
Xóa tài khoản Sony My Xperia Theft Protection

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

12Sau