Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Xóa tài khoản Google cho Vivo V7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa tài khoản Google cho Vivo V7

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Gỡ mật khẩu màn hình Vsmart Joy 1 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Gỡ mật khẩu màn hình Vsmart Joy 1 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Khắc phục lỗi kết nối với cửa hàng CH Play trên điện thoại Android tại Vũng Tàu, Long Sơn
Khắc phục lỗi kết nối với cửa hàng CH Play trên điện thoại Android

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa xác minh tài khoản Google cho điện thoại Luna Pro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa xác minh tài khoản Google cho điện thoại Luna Pro

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa máy Wing P4000 treo logo, nhiễm virus, mã độc tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa máy Wing P4000 treo logo, nhiễm virus, mã độc

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Lenovo A7000 khởi động không đươc, treo logo tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Lenovo A7000 khởi động không đươc, treo logo

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa xác minh tài khoản Google Lenovo Phab PB1-750M tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa xác minh tài khoản Google Lenovo Phab PB1-750M

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Root Levono A7000-a Android 6.0 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Root Levono A7000-a Android 6.0

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa máy Gionee Gpad G3 treo logo, virus, cài đặt tiếng Việt tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa máy Gionee Gpad G3 treo logo, virus, cài đặt tiếng Việt

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Khắc phục lỗi treo logo, virus cho máy tính bảng Wing S800 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Khắc phục lỗi treo logo, virus cho máy tính bảng Wing S800

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Mobell Nova F treo logo, nhiễm virus, mã độc khắc phục thành công tại Vũng Tàu, Long Sơn
Mobell Nova F treo logo, nhiễm virus, mã độc khắc phục thành công

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa - Gỡ bỏ tài khoản BlackBerry ID cho các dòng máy BlackBerry tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa - Gỡ bỏ tài khoản BlackBerry ID cho các dòng máy BlackBerry

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Lenovo S860 treo logo tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Lenovo S860 treo logo

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi System restart because of application operation error cho sky tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi System restart because of application operation error cho sky

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Sky A910 treo logo tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Sky A910 treo logo

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Sky A900 treo logo tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Sky A900 treo logo

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Sky A890 treo logo tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Sky A890 treo logo

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Sky A880 treo logo tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Sky A880 treo logo

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Sky A870 treo logo tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Sky A870 treo logo

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Sky A850/A860 treo logo tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Sky A850/A860 treo logo

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...