Sửa chữa:0901.260.260
Bảo hành:0382.000.080
Địa chỉ:438 Trương Công Định
Xóa tài khoản Google cho Vivo V7
Xóa tài khoản Google cho Vivo V7

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Gỡ mật khẩu màn hình Vsmart Joy 1 Plus
Gỡ mật khẩu màn hình Vsmart Joy 1 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Khắc phục lỗi kết nối với cửa hàng CH Play trên điện thoại Android
Khắc phục lỗi kết nối với cửa hàng CH Play trên điện thoại Android

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa xác minh tài khoản Google cho điện thoại Luna Pro
Xóa xác minh tài khoản Google cho điện thoại Luna Pro

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa máy Wing P4000 treo logo, nhiễm virus, mã độc
Sửa máy Wing P4000 treo logo, nhiễm virus, mã độc

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Lenovo A7000 khởi động không đươc, treo logo
Sửa lỗi Lenovo A7000 khởi động không đươc, treo logo

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa xác minh tài khoản Google Lenovo Phab PB1-750M
Xóa xác minh tài khoản Google Lenovo Phab PB1-750M

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Root Levono A7000-a Android 6.0
Root Levono A7000-a Android 6.0

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa máy Gionee Gpad G3 treo logo, virus, cài đặt tiếng Việt
Sửa máy Gionee Gpad G3 treo logo, virus, cài đặt tiếng Việt

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Khắc phục lỗi treo logo, virus cho máy tính bảng Wing S800
Khắc phục lỗi treo logo, virus cho máy tính bảng Wing S800

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Mobell Nova F treo logo, nhiễm virus, mã độc khắc phục thành công
Mobell Nova F treo logo, nhiễm virus, mã độc khắc phục thành công

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa - Gỡ bỏ tài khoản BlackBerry ID cho các dòng máy BlackBerry
Xóa - Gỡ bỏ tài khoản BlackBerry ID cho các dòng máy BlackBerry

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Lenovo S860 treo logo
Sửa lỗi Lenovo S860 treo logo

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi System restart because of application operation error cho sky
Sửa lỗi System restart because of application operation error cho sky

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Sky A910 treo logo
Sửa lỗi Sky A910 treo logo

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Sky A900 treo logo
Sửa lỗi Sky A900 treo logo

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Sky A890 treo logo
Sửa lỗi Sky A890 treo logo

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Sky A880 treo logo
Sửa lỗi Sky A880 treo logo

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Sky A870 treo logo
Sửa lỗi Sky A870 treo logo

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Sky A850/A860 treo logo
Sửa lỗi Sky A850/A860 treo logo

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...