Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Xóa tài khoản Google cho Samsung Galaxy S8 (G950N) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa tài khoản Google cho Samsung Galaxy S8 (G950N)

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 60 - 90 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Xóa tài khoản Google Samsung A6 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa tài khoản Google Samsung A6 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Xóa tài khoản Google Samsung A5 2018 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa tài khoản Google Samsung A5 2018

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Xóa tài khoản Google Samsung Galaxy S8 Plus (SM-G955N) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa tài khoản Google Samsung Galaxy S8 Plus (SM-G955N)

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Xóa mật khẩu và xác minh tài khoản Google Samsung J5 Prime, J7 Prime tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa mật khẩu và xác minh tài khoản Google Samsung J5 Prime, J7 Prime

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Xóa xác minh tài khoản Google cho Samsung J2 Prime SM-G532G/DS tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa xác minh tài khoản Google cho Samsung J2 Prime SM-G532G/DS

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Xóa xác minh tài khoản Google FRP cho Samsung J3 2016 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa xác minh tài khoản Google FRP cho Samsung J3 2016

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Cài tiếng Việt cho Samsung Galaxy Tab 3 GT-P5210 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Cài tiếng Việt cho Samsung Galaxy Tab 3 GT-P5210

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa tài khoản Samsung Account cho Samsung S6 Active tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa tài khoản Samsung Account cho Samsung S6 Active

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa tài khoản Google cho Samsung S7 (SM-G930S) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa tài khoản Google cho Samsung S7 (SM-G930S)

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Mở khóa, xóa, gỡ bỏ Please Call Me Samsung S7 (SM-G930S) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Mở khóa, xóa, gỡ bỏ Please Call Me Samsung S7 (SM-G930S)

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Chuyển đổi Samsung Galaxy S7, S7 Edge 1 SIM thành 2 SIM tại Vũng Tàu, Long Sơn
Chuyển đổi Samsung Galaxy S7, S7 Edge 1 SIM thành 2 SIM

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Nâng cấp, cập nhật Android 7.0 Nougat cho Samsung Galaxy S7 và S7 Edge tại Vũng Tàu, Long Sơn
Nâng cấp, cập nhật Android 7.0 Nougat cho Samsung Galaxy S7 và S7 Edge

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Nạp tiếng Việt cho Samsung Galaxy S7 T-Mobile SM-G930T tại Vũng Tàu, Long Sơn
Nạp tiếng Việt cho Samsung Galaxy S7 T-Mobile SM-G930T

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa xác minh tài khoản Google của bạn trên Samsung Galaxy S7 SM-G930F tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa xác minh tài khoản Google của bạn trên Samsung Galaxy S7 SM-G930F

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Cài đặt tiếng Việt cho Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE SM-T815 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Cài đặt tiếng Việt cho Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE SM-T815

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Cài đặt tiếng Việt Samsung Tab 3 T-Mobile SM-T217T tại Vũng Tàu, Long Sơn
Cài đặt tiếng Việt Samsung Tab 3 T-Mobile SM-T217T

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Cài đặt tiếng Việt và rom quốc tế cho Samsung Galaxy S7, S7 Edge Mỹ tại Vũng Tàu, Long Sơn
Cài đặt tiếng Việt và rom quốc tế cho Samsung Galaxy S7, S7 Edge Mỹ

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa tài khoản Google cho Samsung Tab A 2016 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa tài khoản Google cho Samsung Tab A 2016

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Thay main Samsung Galaxy S6 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay main Samsung Galaxy S6

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 1 tháng