Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Thay màn hình Samsung Galaxy A6 2018 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Samsung Galaxy A6 2018

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ (Có thể đặt linh kiện)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đối mới)

Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Pro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Pro

Giá: 1.100.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 6 - 8 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đối mới)

Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Plus

Giá: 1.100.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đối mới)

Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Prime tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Samsung Galaxy J7 Prime

Giá: 820.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đối mới)

Thay màn hình Samsung Galaxy Note 5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình Samsung Galaxy Note 5

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (Đặt trước)

Thời gian bảo hành: 3 tháng (Lỗi là đối mới)

Sửa lỗi Samsung Galaxy S9/S9 Plus không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Samsung Galaxy S9/S9 Plus không sạc pin được

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi Samsung Galaxy Note 5 không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Samsung Galaxy Note 5 không sạc pin được

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi Samsung Galaxy Note 4 không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Samsung Galaxy Note 4 không sạc pin được

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi Samsung Galaxy S8 không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Samsung Galaxy S8 không sạc pin được

Giá: 500.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi Samsung Galaxy S7/S7 Edge không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Samsung Galaxy S7/S7 Edge không sạc pin được

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Sửa lỗi Samsung Galaxy S6/S6 Edge không sạc pin được tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Samsung Galaxy S6/S6 Edge không sạc pin được

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Cài tiếng Việt cho Samsung Tab S2 (SM-T815) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Cài tiếng Việt cho Samsung Tab S2 (SM-T815)

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Cài tiếng Việt cho Samsung Tab 3 Lite (T113) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Cài tiếng Việt cho Samsung Tab 3 Lite (T113)

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Thay pin Samsung Galaxy Note 5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Samsung Galaxy Note 5

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Samsung Galaxy Note 4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Samsung Galaxy Note 4

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 5 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Samsung Galaxy S7 Edge tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Samsung Galaxy S7 Edge

Giá: 400.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Samsung Galaxy S7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Samsung Galaxy S7

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin Samsung Galaxy S6 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin Samsung Galaxy S6

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 2 - 4 giờ

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Xóa tài khoản Google cho Samsung Galaxy S9 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa tài khoản Google cho Samsung Galaxy S9

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 60 - 90 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Chuyển đổi Samsung Galaxy S8 Plus 1 SIM thành 2 SIM tại Vũng Tàu, Long Sơn
Chuyển đổi Samsung Galaxy S8 Plus 1 SIM thành 2 SIM

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng