Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Thay màn hình HTC U12 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình HTC U12

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 30 ngày

Thay màn hình HTC U11 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình HTC U11 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 30 ngày

Thay màn hình HTC U11 Eye tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình HTC U11 Eye

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 30 ngày

Thay màn hình HTC 10/M10 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình HTC 10/M10

Giá: 850.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: 30 ngày

Thay màn hình HTC 10 Evo tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình HTC 10 Evo

Giá: 850.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: 30 ngày

Sửa lỗi HTC E9 treo logo tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi HTC E9 treo logo

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Thay pin HTC One M9 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin HTC One M9

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (lỗi đổi mới)

Thay pin HTC One M8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin HTC One M8

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng (lỗi đổi mới)

Sửa điện thoại HTC One M9 lỗi khởi động, treo logo tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa điện thoại HTC One M9 lỗi khởi động, treo logo

Giá: 150.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Khắc phục lỗi treo logo cho HTC One E8 Dual M8Sw tại Vũng Tàu, Long Sơn
Khắc phục lỗi treo logo cho HTC One E8 Dual M8Sw

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa máy HTC One M8 nhiễm virus, mã độc tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa máy HTC One M8 nhiễm virus, mã độc

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa máy HTC Desire D326G treo logo, nhiễm virus và mã độc tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa máy HTC Desire D326G treo logo, nhiễm virus và mã độc

Giá: 150.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 60 phút

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi khởi động, lỗi treo logo HTC Desire 616 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi khởi động, lỗi treo logo HTC Desire 616

Giá: 150.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 60 phút

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi HTC J One treo logo, virus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi HTC J One treo logo, virus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi mất sóng do mất imei, baseband cho HTC One M8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi mất sóng do mất imei, baseband cho HTC One M8

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Up rom, nâng cấp Android 6.0 cho HTC One M9 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Up rom, nâng cấp Android 6.0 cho HTC One M9

Giá: 150.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 60 phút

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi HTC One M9 treo logo tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi HTC One M9 treo logo

Giá: 150.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 60 phút

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Up rom, nâng cấp android 6.0 cho HTC One M8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Up rom, nâng cấp android 6.0 cho HTC One M8

Giá: 100.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 60 phút

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi HTC One M8 treo logo tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi HTC One M8 treo logo

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Unlock Bootloader, Fix lỗi kiểm tra tài khoản cho HTC Butterfly Verizon tại Vũng Tàu, Long Sơn
Unlock Bootloader, Fix lỗi kiểm tra tài khoản cho HTC Butterfly Verizon

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 60 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

12Sau