Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Xóa tài khoản Google cho LG Q9 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa tài khoản Google cho LG Q9

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa tài khoản Google cho Vivo V7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa tài khoản Google cho Vivo V7

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng (Lỗi đổi mới)

Gỡ mật khẩu màn hình Vsmart Joy 1 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Gỡ mật khẩu màn hình Vsmart Joy 1 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Thay màn hình HTC U12 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình HTC U12

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (Đặt trước)

Thời gian bảo hành: 30 ngày

Thay màn hình HTC U11 Plus tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình HTC U11 Plus

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 30 ngày

Thay màn hình HTC U11 Eye tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình HTC U11 Eye

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 4 - 6 giờ

Thời gian bảo hành: 30 ngày

Thay màn hình HTC 10/M10 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình HTC 10/M10

Giá: 850.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: 30 ngày

Thay màn hình HTC 10 Evo tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay màn hình HTC 10 Evo

Giá: 850.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 ngày (Đặt trước)

Thời gian bảo hành: 30 ngày

Sửa lỗi HTC E9 treo logo tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi HTC E9 treo logo

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Thay pin LG G4 (F460) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin LG G4 (F460)

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 15 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin LG G3 (F400) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin LG G3 (F400)

Giá: 250.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 15 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin LG G2 (F320) tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin LG G2 (F320)

Giá: 200.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 30 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin HTC One M9 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin HTC One M9

Giá: 350.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 60 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Thay pin HTC One M8 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Thay pin HTC One M8

Giá: 300.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 60 phút

Thời gian bảo hành: 6 tháng (Lỗi là đổi mới)

Khắc phục lỗi kết nối với cửa hàng CH Play trên điện thoại Android tại Vũng Tàu, Long Sơn
Khắc phục lỗi kết nối với cửa hàng CH Play trên điện thoại Android

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa điện thoại HTC One M9 lỗi khởi động, treo logo tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa điện thoại HTC One M9 lỗi khởi động, treo logo

Giá: 150.000 vnđ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa xác minh tài khoản Google cho điện thoại Luna Pro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa xác minh tài khoản Google cho điện thoại Luna Pro

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Khắc phục lỗi treo logo cho HTC One E8 Dual M8Sw tại Vũng Tàu, Long Sơn
Khắc phục lỗi treo logo cho HTC One E8 Dual M8Sw

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa máy Wing P4000 treo logo, nhiễm virus, mã độc tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa máy Wing P4000 treo logo, nhiễm virus, mã độc

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa máy HTC One M8 nhiễm virus, mã độc tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa máy HTC One M8 nhiễm virus, mã độc

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...