Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Cài tiếng Việt cho Xiaomi Redmi Note 7 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Cài tiếng Việt cho Xiaomi Redmi Note 7

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Cài tiếng Việt cho Xiaomi Mi 6 Pro tại Vũng Tàu, Long Sơn
Cài tiếng Việt cho Xiaomi Mi 6 Pro

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Cài tiếng Việt cho Xiaomi Mi Mix 3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Cài tiếng Việt cho Xiaomi Mi Mix 3

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Xiaomi Redmi Note 5 Pro treo recovery tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Xiaomi Redmi Note 5 Pro treo recovery

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 60 - 90 phút

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Xioami Mi 6x khởi động lại liên tục tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Xioami Mi 6x khởi động lại liên tục

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 3 tháng

Xóa tài khoản Google cho điện thoại Huawei GR5 Mini NMO-L31 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa tài khoản Google cho điện thoại Huawei GR5 Mini NMO-L31

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Nạp tiếng Việt và nâng cấp phần mềm cho Xiaomi Redmi Note 4X tại Vũng Tàu, Long Sơn
Nạp tiếng Việt và nâng cấp phần mềm cho Xiaomi Redmi Note 4X

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Nạp tiếng Việt và nâng cấp phần mềm cho Xiaomi Redmi Note 2 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Nạp tiếng Việt và nâng cấp phần mềm cho Xiaomi Redmi Note 2

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Cài tiếng Việt và nâng cấp phần mềm cho Xiaomi Redmi Note 3 MTK tại Vũng Tàu, Long Sơn
Cài tiếng Việt và nâng cấp phần mềm cho Xiaomi Redmi Note 3 MTK

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Khắc phục lỗi treo logo cho Xiaomi Redmi Note 3 MTK tại Vũng Tàu, Long Sơn
Khắc phục lỗi treo logo cho Xiaomi Redmi Note 3 MTK

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Khắc phục lỗi treo logo cho Xiaomi Mi 5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Khắc phục lỗi treo logo cho Xiaomi Mi 5

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Nạp tiếng Việt và nâng cấp phần mềm cho Xiaomi HM Note 1S tại Vũng Tàu, Long Sơn
Nạp tiếng Việt và nâng cấp phần mềm cho Xiaomi HM Note 1S

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Nạp tiếng Việt và nâng cấp phần mềm cho Xiaomi Mi 5 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Nạp tiếng Việt và nâng cấp phần mềm cho Xiaomi Mi 5

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Xiaomi Redmi Note 3 Pro treo logo tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Xiaomi Redmi Note 3 Pro treo logo

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Cài đặt tiếng Việt Miui V8 và khắc phục lỗi treo logo Xiaomi Mi4c tại Vũng Tàu, Long Sơn
Cài đặt tiếng Việt Miui V8 và khắc phục lỗi treo logo Xiaomi Mi4c

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xiaomi Redmi Note 4 unbrick, cứu boot, cứu treo logo và cài đặt tiếng Việt tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xiaomi Redmi Note 4 unbrick, cứu boot, cứu treo logo và cài đặt tiếng Việt

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Khắc phục lỗi treo logo, treo fastboot trên Xiaomi Mi4 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Khắc phục lỗi treo logo, treo fastboot trên Xiaomi Mi4

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi treo logo, virus, máy tự khởi động lại liện tục cho Oppo R815 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi treo logo, virus, máy tự khởi động lại liện tục cho Oppo R815

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Nạp tiếng Việt cho Xiaomi Mi 3 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Nạp tiếng Việt cho Xiaomi Mi 3

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

12Sau