Sửa chữa:0847 72 72 72
Bảo hành:0382 000 080
Xóa mật khẩu màn hình, tài khoản Google cho Oppo R9 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa mật khẩu màn hình, tài khoản Google cho Oppo R9

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa tài khoản Google cho Oppo A71 2018 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa tài khoản Google cho Oppo A71 2018

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Gỡ mật khẩu, xóa tài khoản Google Oppo F3 Lite tại Vũng Tàu, Long Sơn
Gỡ mật khẩu, xóa tài khoản Google Oppo F3 Lite

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Xóa mật khẩu màn hình, tài khoản Google Oppo F9 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa mật khẩu màn hình, tài khoản Google Oppo F9

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 30 - 60 phút

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Gỡ mật khẩu và xóa tài khoản Google cho Oppo Neo 9s A39 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Gỡ mật khẩu và xóa tài khoản Google cho Oppo Neo 9s A39

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: 1 - 2 giờ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Xóa mật khẩu và xác minh tài khoản Google cho Oppo Neo 9 A37f tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa mật khẩu và xác minh tài khoản Google cho Oppo Neo 9 A37f

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa xác minh tài khoản Google cho Oppo F1s tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa xác minh tài khoản Google cho Oppo F1s

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa mật khẩu màn hình cho Oppo F1s tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa mật khẩu màn hình cho Oppo F1s

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi Oppo R7 Lite R7kf lỗi treo logo, virus, tự tắt và khởi động tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi Oppo R7 Lite R7kf lỗi treo logo, virus, tự tắt và khởi động

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Xóa - gỡ bỏ mã bảo vệ, mật khẩu màn hình Oppo R815 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Xóa - gỡ bỏ mã bảo vệ, mật khẩu màn hình Oppo R815

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Sửa lỗi treo logo Oppo Joy 3 A11w tại Vũng Tàu, Long Sơn
Sửa lỗi treo logo Oppo Joy 3 A11w

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...

Nạp tiếng Việt Oppo R7 Plus M Android 5.1.1 tại Vũng Tàu, Long Sơn
Nạp tiếng Việt Oppo R7 Plus M Android 5.1.1

Giá: Xin vui lòng liên hệ

Thời gian sửa chữa: Đang cập nhật ...

Thời gian bảo hành: Đang cập nhật ...